SOMMARKONFERENS

28 juni - 1 juli

OM KONFERENSEN

Israels Vänners Sommarkonferens

Israels Vänners sommarkonferens har varit ett årligt återkommande evenemang ända sedan 1957. En plats och en inspirationskälla för alla Israels kristna vänner, där viktiga frågor som berör det judiska folket, Israels land och det profetiska ordet lyfts fram och aktualiseras.

Senaste nytt!

24 april 2018 : Emanuel Zethson, till årets Sommarkonferens!

sommarkonferensen 2018

Axplock ur programmet

EMANUEL ZETHSON

Pastor och rektor för bibelskolan School of Lights, samt en del utav Södermalmskyrkans pastorsteam. Född i Småland, uppvuxen i Skåne och Västergötland.

HANS WEICHBRODT

Präst i Svenska Kyrkan och inspiratör inom OAS-rörelsen som med stor passion och kunskap predikar om de profetiska bibelorden om Jesu återkomst och Israel.

SARAH LIBERMAN

Lovsångsledare som tjänar i messianska församlingar runt om i Norra Israel, leder lovsångskonserter och undervisar om sann tillbedjan världen över.

NYTT FöR I åR

Seminarier för ungdomar & unga vuxna

Spännande och aktuella ämnen, varvade med frågestund och diskussion riktade mot en yngre publik.

ur vårt bildarkiv

Tidigare års
sommarkonferens