SOMMARKONFERENS

28 juni - 1 juli | Värnamo

OM KONFERENSEN

Israels Vänners Sommarkonferens

Israels Vänners sommarkonferens har varit ett årligt återkommande evenemang ända sedan 1957. En plats och en inspirationskälla för alla Israels kristna vänner, där viktiga frågor som berör det judiska folket, Israels land och det profetiska ordet lyfts fram och aktualiseras.

Senaste nytt!

21 maj 2018: Rabbin Shneur Kesselman till sommarkonferensen.

15 maj 2018: Ulf Cahn, Magnus Jonegård och Dannie Tinglöf

ansluter som talare till årets sommarkonferens.

11 maj 2018 : Programmet för konferensen har uppdaterats.

sommarkonferensen 2018

Axplock ur programmet

SHNEUR KESSELMAN

Rabbin Kesselman är uppvuxen i Detroit, USA. 2004 flyttade han med sin hustru till Malmö som representanter för världens största internationella judiska organisation; Chabad.

HANS WEICHBRODT

Präst i Svenska Kyrkan och inspiratör inom OAS-rörelsen som med stor passion och kunskap predikar om de profetiska bibelorden om Jesu återkomst och Israel.

SARAH LIBERMAN

Lovsångsledare som tjänar i messianska församlingar runt om i Norra Israel, leder lovsångskonserter och undervisar om sann tillbedjan världen över.

NYTT FöR I åR

Seminarier för ungdomar & unga vuxna

Spännande och aktuella ämnen, varvade med frågestund och diskussion riktade mot en yngre publik.

ur vårt bildarkiv

Tidigare års
sommarkonferens